Kompetanseområder

Miljø: Analyser (LCA, LCC, EIA), rapporter og beslutningsunderlag, klima- og miljøregnskap, energieffektivisering, avfallsbehandling, kommunikasjon, miljørisiko, kurs, bedriftens tilpasning til «det grønne skiftet», utvikling av bedriftens miljøprofil

Kvalitet: Kvalitetsforbedring, effektivisering og prosessforbedring, kvalitetskostnader, kundetilfredshet, kurs, risiko- og mulighetsanalyser, strategiutvikling, system- og tekniske revisjoner

HMS: Arbeidsmiljøanalyser, risikoanalyser, statistikk, rapporter, kommunikasjon, HMS-kultur, metoder, opplæring, granskning av hendelser, «HMS-pakke for entreprenører»

Sikring: Fysisk, informasjon, personell, sikringskultur, kurs

Styringssystem og sertifisering: Utvikling og forbedring av styringssystemer i.h.t kjente standarder (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 etc.) i flere bransjer, samsvarsanalyser, GAP-analyser

Energiledelse: Systemutvikling i.h.t. ISO 50001 Energiledelsessystemer, Ship Energy Efficiency Management System (SEEMP), MRV Regulation

Produktutvikling: Produkter og løsninger som kan gi betydelige miljøforbedringer

Metodeutvikling: Metodeutvikling, arbeidsflytanalyser

Bedrift- og prosjektledelse: Endringsledelse, strategiutvikling, leder for innleie

Kurs og opplæring: Kurs og opplæring innen kompetanseområdene

Risikostyring: Risiko- og mulighetskartlegging relatert til bedrift og prosjekt (gjennomføringsrisiko), risikoprofiler, HAZID, HAZOP, QRA

Samfunnsansvar: Utvikling av «code of conduct», system i henhold til ISO 26000, kurs, implementering, FN’s bærekraftmål