Gjennomgang av risiko og muligheter

Den nye kvalitetsstandarden ISO 9001:2015 vektlegger to viktige tiltak som ofte oppleves problematisk å omsette til handling. Tiltakene er å gjennomgå bedriftens «risiko og muligheter».

Risiko kan defineres som virkning av usikkerhet. En virkning er et avvik fra det forventede – positiv eller negativ. Muligheter kan gjerne defineres omtrent likt. Risiko og muligheter kan betraktes hver for seg, men ofte er det en direkte sammenheng. En investering kan for eksempel ha en risiko for tap, men på den annen side kan investeringen han en «opp-side» som gir fordeler eller muligheter hvis den lykkes. Et annet eksempel er risiko og mulighet ved å inngå en kontrakt på et stort prosjekt.

Det finnes effektive teknikker for å gjennomgå og systematisere risiko og muligheter. Alle slike teknikker betinger at gjennomgangen ledes og dokumenteres av en person som er trent i metodikken. Like viktig er deltakelse fra personell som kjenner alle sider av saken som diskuteres. Her er noen stikkord for gangen i gjennomgangen:

–          Tematisk avgrensning

–          Kartlegging

–          Scoring av hvert risiko/mulighet element (høy-lav)

–          Sortering og prioritering

–          Tiltak som kan redusere risiko og øke muligheten

–          Oppfølging

Mange bedrifter står nå overfor viktige valg også når det gjelder tilpasning til et endret marked. Veivalgene innen for eksempel datateknologi, miljøtilpasninger og utvikling av nye produkter er viktigere og kan ha større konsekvenser enn noen sinne.

Ecomind AS har verktøyene, teknikkene og erfaringen som skal til for å lede risiko – og mulighetskartleggingen.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *