HMS-pakke for entreprenører

Ecomind AS har nå utviklet en komplett HMS-pakke for entreprenører. Det kan være lønnsomt å «outsouce» dette arbeidet.

Myndighetene og næringslivet setter strenge krav til HMS. Nesten-ulykker og ulykker skal unngås, og det skal finnes en godt utviklet sikkerhetskultur som skal forebygge hendelser ved at risiko identifiseres og forebyggende tiltak iverksettes. Bedriften skal utarbeide statistikk og sette mål for HMS-utviklingen. Et HMS-styringssystem skal utvikles og driftes.

I tillegg til det systemrelaterte vil pakken inneholde HMS-relatert utstyr, inkludert verneutstyr, førstehjelpsutstyr, oppbevaring, sikringsutstyr etc.

Ecomind bygger på sine erfaringer fra offshore-industrien der kravene er svært høye.

Eget prospekt kan oversendes.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *